پروژه ها

دسته بندی فیلتر
فیلتر - همه
پروژه ها
 • محصولات بکار رفته:کفشورهای سرامیک خور خطی با رویه های دو یا سه تیکه در طول های بلند و درپوش های سنگ خور دو اسلات برای کانال های  دور جکوزی با ضخامت سنگ2سانتی متر.کفشور سرامیک خوردرپوش این گاتر مانند درپوش کف‌شور خطی سرامیک خور است به این صورت که یک سینی...
  پروژه دیباجی
 • محصولات بکار رفته:کفشورهای سرامیک خور خطی برای تراس و سرویس هادرپوش این گاتر مانند درپوش کفشور خطی سرامیک خور است به این صورت که یک سینی از جنس استیل داخل آن جای می‌گیرد، این سینی استیلی قطعه‌ای از سرامیکی است که قرار است در کفسازی فضا استفاده شود. 
  پروژه سدروس
 • محصولات بکار رفته:کفشورهای سرامیک خور برای سرویس ها و استفاده ازدرپوش گریل خطی برای کانال دور استخر کفشور سرامیک خوردرپوش این گاتر مانند درپوش کف‌شور خطی سرامیک خور است به این صورت که یک سینی از جنس استیل داخل آن جای می‌گیرد، این سینی استیلی قطعه‌ای از سرامیکی است که قرار...
  پروژه نکسوس
 • محصولات بکار رفته:درپوش پروفیلی و صاف 10* 10گاتر پروفیل دور استخرگاتر استخر استیل با طرح پروفیلی میتواند آب را با دبی قابل توجهی به سیستم هدایت کند. قابلیت قوس دار بودن در این گریتینگ امکان ساخت استخرهایی به گوشه های گرد را فراهم میکند. در این نوع گریتینگ گریپ بسیار مناسبی در دور...
  پروژه خانه شریفیها
 • محصولات بکار رفته:درپوش پروفیلی کرو و صاف 10* 10گاتر پروفیل دور استخرگاتر استخر استیل با طرح پروفیلی میتواند آب را با دبی قابل توجهی به سیستم هدایت کند. قابلیت قوس دار بودن در این گریتینگ امکان ساخت استخرهایی به گوشه های گرد را فراهم میکند. در این نوع گریتینگ گریپ بسیار مناسبی در...
  پروژه اورنگ
 • محصولات بکار رفته:کفشورهای سرامیک خور خطی و در پوشای سنگ خور برای ورودی پاساژ و سرویس ها کفشور سرامیک خور همانطور که از اسم آن مشخص است نوعی کفشور است که چهار چوبی فلزی از جنسهای مختلف دارد و به جای سری چاه می توان روی آن یک سرامیک، متناسب و...
  پروژه فرشته 24
 • محصولات بکار رفته:کفشورهای سرامیک خور برای سرویس ها ، تراس و آشپزخانهکفشور سرامیک خور:کفشور خطی سرامیک خور از دوقسمت خارجی و داخلی تشکیل می شود که قطعه خارجی داخل کانال شما قرار میگیرد وقطعه داخلی داخل آن قرار میگیرد وآب از شیار های دور بین قطعه زیره و رویه خروج...
  پروژه گراندو
 • پروژه لومن محصولات بکار رفته:کفشورهای سرامیک‌خور خطی و درپوش‌های سرامیک‌خور برای سرویس‌ها و پشت بامکفشور سرامیک‌خور، همانطور که از نام آن پیداست، نوعی کفشور است که دارای چهارچوبی فلزی از جنس‌های مختلف است و به جای سری چاه می‌توان بر روی آن یک سرامیک، متناسب و هم‌جنس سرامیک محیط، نصب کرد.این...
  پروژه لومن