طریقه نصب کفشور خطی استیل (محصولات هسل دیزاین)

دانلود راهنمای نصب کفشور خطی استیل هسل

الف: آماده سازی قسمت سرامیک خور کفشور استیل

مرحله اول

پیچ های یک سانتی که برای تنظیم سرامیک در نظر گرفته شده است را به قطعه داخلی کفشور استیل ببندید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (1)

مرحله دوم

سرامیک برش خورده را درون قطعه سرامیک خور قرار دهید و با تنظیم پیچ ها لبه بالایی استیل و سطح سرامیک را هم سطح کنید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (2)

مرحله سوم

از همسطح شدن سرامیک و لبه استیل کفشور مطمئن شوید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (3)

مرحله چهارم

سرامیک را برداشته و داخل قطعه را به میزان لازم با چسب پر کنید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (4)

مرحله پنجم

چسب را به صورت یکنواخت داخل قطعه سرامیک خور کفشور پخش کنید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (5)

مرحله ششم

سرامیک را داخل قطعه سرامیک خور/ سنگ خور قرار دهید و فشار دهید تا به پیچ ها برسد. حالا چسب اضافه که از شیار زیر قطعه بیرون میزند را پاک کنید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (6)

مرحله هفتم

بسته به نوع چسب مورد استفاده فرایند خشک شدن ممکن است 2-3 روز طول بکشد.بعد از خشک شدن چسب حتما پیچ های تنظیم را از قطعه سرامیک خور کفشور باز کنید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (7)

 باز کردن پیچ های تنظیم از قطعه سرامیک خور کفشور فراموش نشود.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (8)

الف: نصب قسمت اصلی کفشور در محل

مرحله هشتم

پیچ های بلند که برای تنظیم کفشور در نظر گرفته شده است را به قطعه خارجی کفشور ببندید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (9)

مرحله نهم

قبل از ریختن ملات کفشور استیل را در محل قرار دهید و با پیچ های تنظیم ارتفاع کفشور را تنظیم کنید.

کفشورهای خطی باید کاملا تراز نصب شوند. مطمئن شوید که در طول و عرض کفشور به هیچ سمتی شیب ندارد.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (10)

مرحله دهم

از همسطح شدن سرامیک و لبه کفشور استیل مطمئن شوید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (11)

مرحله یازدهم

قطعه خارجی کفشور را بردارید و مقدار ملات مناسب را در کف کار بریزید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (12)

مرحله دوازدهم

برای اطمینان از آب بندی بهتر است قبل از نصب نهایی به دیواره بیرونی کفشور خطی چسب سیلیکون بزنید و بعد قطعه بیرونی کفشور را در محل قرار دهید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (13)

مرحله سیزدهم

قطعه داخلی سرامیک خور که خشک شده و پیچ های تنظیم از آن جدا شده را داخل قطعه خارجی کفشور قرار دهید.

طریقه نصب کفشور خطی استیل (14)

 

کفشور سرامیک خور شما آماده استفاده است.
با استفاده از کلید L شکل میتوانید قطعه داخلی را خارج نموده و زیر آن را تمیز نمایید.

  • طریقه نصب کفشور خطی استیل سنگ خور نیز شامل همین مراحل است.
  • برای کفشورهای تمام استیل و کفشور گریل فقط مرحله 8 به بعد لازم به انجام است. 
طریقه نصب کفشور خطی استیل (15)